Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” www.lotkrasnystaw.pl

Aktualności
 

Spotkanie z tradycją Zielone Świątki w Gminie Łopiennik Górny

Serdecznie zapraszamy na

"Spotkanie z tradycją Zielone Świątki w Gminie Łopiennik Górny"

24 maja w Borowicy

Początek spotkania o godz. 11.00

Koszt uczestnictwa w warsztatach, zwiedzaniu, biesiadzie wynosi 40 zł

Osoby chętne proszone są o kontakt do:
Elżbiety Lech tel. 602 517 212, e-mail: elalech@opoczta.pl
lub do
Lokalnej Organizacji Turystycznej "Krasnystaw - Wrota Roztocza"
tel . 696 473 423

Czytaj więcej »
 
Dodano: Niedziela 19 kwietia 2015
 

Od pola do talerza

W Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej w dniu dzisiejszym odbyła się Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2015 obchodzonego pod hasłem „Bezpieczeństwo Żywności”. Patronat objął Starosta Krasnostawski Janusz Szpak.

Głównym organizatorem była Państwowa Inspekcja Sanitarna w Krasnymstawie, która zaprosiła do współpracy Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej, SPZOZ w Krasnymstawie, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Stowarzyszenie Eko Lubelszczyzna, Centrum Edukacji Żywieniowej i  Dietoterapii „VITA NUTRICA’’ Lublin.

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar,  ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni. W roku bieżącym tym tematem przewodnim jest bezpieczeństwo żywności, które jest tak ważne dla nas  wszystkich. Podczas tegorocznych obchodów WHO, akcentuje potrzebę poprawy systemów bezpieczeństwa żywności „od pola do talerza”.

Popatrzcie Państwo jak ważki to temat szczególnie w naszym powiecie. W powiecie, który dostarcza tak znaczne ilości produktów spożywczych. Nasz powiat jest w zdecydowanej większości powiatem rolniczym. Na naszej ziemi osoby pracujące, to w znacznej większości rolnicy dostarczający swoje produkty na nasz stół. Oczywiście nie bezpośrednio. Mamy bowiem tak duże zakłady jak OSM Krasnystaw, Cukrownia Krasnystaw, czy elewator zbożowy ELEWARR,  których produkty codziennie spożywamy – mówił w swoim wystąpieniu starosta Janusz Szpak.

Bardzo pochlebnie pracy rolników, jak i pracowników zakładów przetwórczych wypowiadał się senator Józef Zając, który wraz z panią prorektor Beatą Fałdą z WSZ w Chełmie zaszczycili Konferencję swoją obecnością.

Pani Barbara Niewiadomska – Powiatowy Inspektor Sanitarny była bardzo zadowolona z frekwencji. Na sali obecni byli przedstawiciele władz: wicestarosta Henryk Czerniej, burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, z-ca Wójta Gminy Krasnystaw – Tomasz Barczuk oraz blisko sto kobiet, które  przybyły aby wysłuchać ciekawych prelekcji.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Niedziela 19 kwietia 2015
 

Stulecie Genocydu Ormian w KDK

Od ponad miesiąca trwają w Polsce obchody setnej rocznicy ludobójstwa Ormian, Asyryjczyków i Greków przez Turków realizujących politykę Genocydu – czyli unicestwienia fizycznego grupy etnicznej manifestującej swoją odrębność kulturową. Z tej okazji Krasnostawski Dom Kultury przygotował program upamiętniająjcy 1,5 miliona ofiar Genocydu Ormian dokonanego w 1915 roku.

Dnia 23 kwietnia o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej KDK będzie miał miejsce historyczny ekskurs o Armenii, który przeprowadzi instruktor KDK Hovhannes Aleksanyan. Porozmawiamy o istocie Genocydu. W krótkim wykładzie słuchaczom zostanie przybliżoną historia Armenii z wyszczególnieniem związków i relacje pomiędzy narodami: polskim i ormiańskim. Poznamy sylwetki Polaków ormiańskiego pochodzenia. Całość będzie zobrazowana pokazem krótkometrażowych filmów o Armenii.

W części artystycznej obchodów zaprezentują sie krasnostawska wokalistka i pianistka Paulina Dąbrowska oraz skrzypek ormiańskiego pochodzenia Martiros Dawtian - laureat wielu konkursów skrzypcowych, absolwent uczelni muzycznej w Erewaniu, nauczyciel w Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

Na zkończenie zaplanowana jest symboliczna degustacja tradycyjnych potraw kuchni ormiańskiej.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!

Czytaj więcej »
 
Dodano: Niedziela 19 kwietia 2015
 

Poznaj krasnostawskie zabytki z KDK

W większości krajów świata 18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Został on ustanowiony w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. W Krasnymstawie jego obchody będziemy celebrować za sprawą Krasnostawskiego Domu Kultury i przygotowanego przezeń bloku imprez.

Pierwszy punktem programu będzie zwiedzanie Krasnegostawu z przewodnikami: archeologiem – Konradem Grocheckim i etnologiem – Martą Zorską-Swatowską. Jej celem będzie zaprezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Początek wycieczki zaplanowany jest na godzinę 15:00. Zbiórka w Holu KDK.

O godz. 18:00 w Sali Muzycznej KDK Konrad Grochecki wygłosi prelekcję pt. „Z lapidarium przeszłości – o krasnostawskim zamku”. Jak wiemy temat ten od lat budzi emocje nie tylko wśród historyków, ale też zwykłych mieszkańców Krasnegostawu. Wykład będzie dobrą okazją, aby uporządkować swoją wiedzę w tej materii, pozwoli oddzielić fakty od legend. W tejże sali można będzie także obejrzeć wystawę „Krasnostawska Uszebti” prezentującą znaleziska egipskie z terenów polskich, wśród których znajdziemy jeden z najciekawszym eksponatów ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie - figurkę w kształcie mumii, z dwiema motykami w rękach i workiem na plecach, która w czasach starożytnego państwa egipskiego wkładana była do grobu wraz z ciałem zmarłego. Krasnostawska Uszebti pochodzi z II/III wieku n.e. Jak figurka trafiła do Polski? Przyjdźcie 18 kwietnia do Krasnostawskiego Domu Kultury, a być może się dowiecie. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Czwartek 16 kwietia 2015
 

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Krasnymstawie

Dnia 22 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 zapraszamy na Rynek Miejski w Krasnystawie gdzie na scenie plenerowej wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Wstęp wolny!

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego to największa instytucja artystyczna w Wojsku Polskim. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo.

Swoją działalnością Zespół od ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym i cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami.

Przedmiotem działalności Zespołu jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów m.in. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solistycznych i chóralnych. Z Zespołem współpracują uznani artyści – śpiewacy, piosenkarze, tancerze i aktorzy. Zespół prowadzi działalność promocyjną i wydawniczą oraz upowszechnia twórczość artystyczną kierowaną do wielopokoleniowej widowni.

Zespół Wojska Polskiego odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa. Repertuar muzyki sakralnej stanowią utwory o tematyce religijnej, począwszy od Bogurodzicy po msze i pieśni kościelne. Artyści w mundurach występują także w kościołach biorąc udział w różnotematycznych uroczystościach narodowych i religijnych.

Zespół działa z wielkim rozmachem, stale poszerzając repertuar. Jako instytucja wojskowa za swoje podstawowe zadanie uznaje koncerty poświęcone historii i tradycjom oręża polskiego. Niewiele bowiem krajów ma tak bogatą, jak Polska, historię walk orężnych oraz tradycję barw, broni i rynsztunku. Prezentowane widowiska artystyczne, koncerty i przedstawienia widzowie, tak w kraju jak i poza jego granicami, przyjmują z aplauzem, ceniąc wysoko profesjonalizm i elegancję artystów. Oprócz dawnych pieśni wojennych i wojskowych w programach znajdują miejsce nowe utwory, także z gatunku muzyki pop. Uznanie dla artystów Zespołu wielokrotnie wyrażali wielcy tego świata – prezydenci, premierzy, koronowane głowy.

Koncert w krasnostawskim Rynku Miejskim odbędzie się okazji 69. rocznicy pierwszych powrotów Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w tym głównie żołnierzy AK, BCh i NSZ z zespołu łagrów sowieckich nr 270 Borowicze do Ojczyzny.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Czwartek 16 kwietia 2015
 

Obchody 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5. Rocznicy Tragedii Smoleńskiej

W niedzielę 12 kwietnia br. w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie odbyły się uroczystości z okazji 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5. Rocznicy Tragedii Smoleńskiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Obecni byli m.in.: Elżbieta Prus – reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego, przedstawiciele władz powiatu - starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki i sekretarz powiatu Wojciech Hryniewicz. Ponadto we mszy uczestniczyli również kombatanci, przedstawiciele Urzędu Miasta, Gminy Krasnystaw, radni, członkowie partii politycznych, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń oraz młodzież szkolna.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy zgromadzili się przy tablicy oddającej hołd ofiarom mordu katyńskiego. Żołnierze wraz z harcerzami pełnili warty honorowe. Tutaj poszczególne reprezentacje składały wieńce i wiązanki kwiatów. Zapalono także znicze.

Kolejnym miejscem uroczystości był ogród Jana Pawła II. Tam rosną już od kilku lat dęby pamięci poświęcone krasnostawianom, którzy zginęli m.in. w Katyniu. Przy dźwięku werbli oddano hołd  ofiarom katyńskim i smoleńskim. Tutaj również złożono wieńce i wiązanki.

Na zakończenie uroczystości zaproszono jej uczestników na prawdziwie wojskową grochówkę.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Wtorek 14 kwietia 2015
 

Kolejna edycja konkursu EDEN

Informujemy, że rozpoczęła się kolejna edycja konkursu EDEN. Tegoroczny temat przewodni to „Turystyka i gastronomia lokalna”

Zgodnie z regulaminem w konkursie mogą wziąć udział Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, samorządy, instytucje turystyczne, twórcy produktów i szlaków turystycznych, przedsiębiorcy prywatni, a także inne zainteresowane podmioty działające w branży turystycznej. Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.edenpolska.pl

Koordynacja projektu w Polskiej Organizacji Turystycznej:

Departament Współpracy Regionalnej
Anna Księżnik
tel. +48 22 536 70 25
e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl

Czytaj więcej »
 
Dodano: Wtorek 14 kwietia 2015
 
 
Więcej artykułów Wyświetl ostatnie: 10 20 30 

 

Powiat Krasnostawski

Kalendarium

Kwiecień 2015
 
PnWtŚrCzwPtSobNie
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 

Przydatne linki

Prognoza pogody

Pogoda Krasnystaw z serwisu

Lokalizacja Powiatu

Społeczności

 
Agencja InteraktywnaARTEH CMS
© Copyright 2010-2014 - Lokalna Organizacja Turystyczna “Krasnystaw - Wrota Roztocza” Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi