Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” www.lotkrasnystaw.pl

Aktualności
 

Inwestycje powiatowe 2015

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu został przyjęty budżet na 2015 rok. Informowaliśmy już o tym, jak znaczący udział będą miały w tym roku wydatki inwestycyjne. Poniżej pragniemy zaprezentować najważniejsze inwestycje powiatu, które będą realizowane w roku bieżącym.

Najbardziej kosztowną, ale i największą inwestycją będzie rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe. Odcinek o długości blisko 6 km zostanie gruntownie przebudowany. Koszt tego zadania określono na kwotę 6 500 000 zł.

Kolejnym dużym zadaniem zaplanowanym na rok bieżący jest przebudowa mostu w miejscowości Koszarsko w ciągu drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Gruszka Mała II wraz z odcinkiem drogi stanowiącym dojazd do mostu. Ta inwestycja będzie kosztowała łącznie 2 340 000 zł.

300 000 zł. Rada Powiatu zaplanowała na przebudowę drogi powiatowej nr 3119L Majdan Krzywski – Gliniska – Olesin – Bobrowe  w gminie Gorzków. Droga ta w ubiegłym roku uległa ogromnym zniszczeniom na skutek znacznych opadów deszczu.

Podobnie stało się z drogą  w miejscowościach Majdan Krzywski i Kolonia Krzywe w gminie Łopiennik Górny. Na przebudowę tej drogi zaplanowano 400 000 zł.

Stan dróg to najczęściej poruszany temat podczas posiedzeń Rady Powiatu, stąd też i środki zaplanowane w budżecie powiatu obejmują szeroki zakres remontów dróg. 500 000 złotych zaplanowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3109L Tarnogóra – Wirkowice – Płonka – Bzowiec Grobla. Tutaj remontowany będzie odcinek 1,3 km, który również uległ zniszczeniu podczas powodzi.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Piątek 30 stycznia 2015
 

XIII Regionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krasnymstawie odbyły się koszykarskie zawody Olimpiad Specjalnych Polska - lubelskie. W XIII Regionalnym Turnieju Piłki Koszykowej uczestniczyły drużyny z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z terenu województwa lubelskiego.

20 stycznia br. spotkały się szkolne drużyny koszykarskie z: Kębła, Lublina, Zalutynia, Puław, Oblęcina, Załucza, Kraśnika i Krasnegostawu. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała pani dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie oraz Joanna Nowosad  wicedyrektor do spraw sportu Olimpiad Specjalnych Polska - lubelskie.   Następnie zabrzmiał hymn Olimpiad Specjalnych oraz uroczysta przysięga. Po ceremonii otwarcia, zawodnicy przystąpili do rozgrywek sportowych.

Organizatorem zawodów była Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Corner” działająca przy SOSW im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie prowadzona przez nauczycieli: Agnieszkę Fiszer, Arkadiusza Mazurka i Pawła Czystowskiego.  W organizację imprezy zaangażowani byli także nauczyciele: Magdalena Patyk, Paweł Kiszczak i Elżbieta Kańczugowska.

Turniej odbywał się w 6 kategoriach, a jego uwieńczeniem było wręczenie medali i nagród dla wszystkich zawodników za wytrwałość i trud rozegranych spotkaniach.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Piątek 30 stycznia 2015
 

Rozstrzygnięto III Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Mój Anioł

W dniu wczorajszym w sali lustrzanej Młodzieżowego Domu Kultury miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w III Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym „Mój Anioł”.

Na tę uroczystość przybyli: Monika Szlagowska kierownik oddziału  Kuratorium Oświaty, Marek Nowosadzki Przewodniczący Rady Powiatu, Wicestarosta Henryk Czerniej, a także znaczne grono rodziców jak i nagrodzonych dzieci.

Na konkurs wpłynęła rekordowa liczba 700 prac. Były to dzieła płaskie, jak i przestrzenne nadesłane z 45 placówek oraz 3 prace dostarczone indywidualnie przez autorów, z terenu województwa lubelskiego. Jury w składzie: Bronisława Żuk – Przewodnicząca, artysta plastyk, JoannaKawęcka – nauczyciel plastyki, Agnieszka Żuk-Słabek – nauczyciel plastykipostanowiło przyznać: nagrody, wyróżnienia i zakwalifikować prace do udziału w wystawie pokonkursowej następujących autorów:

 Kategoria : PRZEDSZKOLE

Nagrody :

Oliwia Jasiel, lat 5,5, ODK „OKRĄGLAK” Zamość, op. Maria Śliczniak

Aleksandra Wdowicz, lat 5, Niepubliczna SP w Kaniach, op. Beata Wdowicz

Małgorzata Chutkowska, lat 6, MDK Biłgoraj, op. Anna Świca

Czytaj więcej »
 
Dodano: Piątek 30 stycznia 2015
 

XV Przegląd Kolęd Pastorałek i Piosenek Świątecznych

To było wspaniałe spotkanie w świątecznej atmosferze. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie już po raz XV odbył się Przegląd Kolęd Pastorałek i Piosenek Świątecznych. W czwartek 29 stycznia br. do Krasnegostawu przybyły zespoły z siedemnastu DPS-ów z całego naszego województwa. Pani dyrektor Aneta Mróz nie kryła zadowolenia z tego faktu mówiąc, że: z pewnością wszystkim podoba się panująca u nas atmosfera, a ponadto mamy wspaniałych sponsorów, dzięki którym każdy z uczestników Przeglądu jest uhonorowany.

Po uroczystym otwarciu Przeglądu, którego dokonał tradycyjnie już starosta Janusz Szpak wykonawcy prezentowali się w kilku kategoriach. Tak więc jury (Ewelina Zając, Mieczysław Pawelec i Jerzy Żuk) miało dużo pracy. Uczestnicy przygotowali własne wersje najpopularniejszych kolęd. Świąteczna sceneria i profesjonalne nagłośnienie spowodowały, że występujący soliści i zespoły nagradzane były raz po raz głośnymi brawami.

W trakcie przerwy wystąpił do zgromadzonych pan Ryszard Zawadowski, prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, który wyraził ogromną radość, że może uczestniczyć w tak wspaniałej uczcie duchowej, jaką jest ten Przegląd. Nie ma tu dziś przegranych, są tylko wygrani, gdyż śpiewanie kolęd liczy się tak jak podwójna modlitwa – dodał na zakończenie.

Na zakończenie należy podkreślić perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie imprezy przez organizatorów Przeglądu. Za to należą się co najmniej duże brawa, gdyż kolejny już raz dali przykład wzorowej organizacji. Serdeczne podziękowania trzeba skierować w stronę sponsorów. Dzięki Państwa ofiarności w dniu dzisiejszym tak wiele osób stało się jeszcze bardziej szczęśliwymi

Czytaj więcej »
 
Dodano: Piątek 30 stycznia 2015
 

PLAN IMPREZ KRASNOSTAWSKIEGO DOMU KULTURY – LUTY 2015

2-13 lutego, Ferie z Krasnostawskim Domem Kultury

W tym roku przygotowaliśmy cykl zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i  młodzieży z terenu Krasnegostawu. Uczestnicy zajęć będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, nauczą się prawidłowego funkcjonowania w zespole, rozwijania i realizacji własnych pomysłów i usamodzielniania się, właściwych postaw wobec innych i kultury osobistej, promowany będzie zdrowy styl życia oraz pomysły na bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Harmonogram szczegółowy:

I tydzień (zajęcia otwarte):

02.02.2015 poniedziałek

10:00-13:00 – zajęcia taneczne (Krystyna Kobylańska)

03.02.2015 wtorek

10:00-14:00 – zajęcia taneczne (Krystyna Kobylańska,  Monika Pacek)

14:00-15:00 - ,,Przygody Włóczykija” (Mateusz Szumiło)

15:30-17:00 – zajęcia plastyczne (Magdalena Wróbel)

04.02.2015 środa

10:00-13:00 – zajęcia taneczne (Krystyna Kobylańska)

13:00-15:00 – zajęcia taekwondo (Mateusz Szumiło)

Czytaj więcej »
 
Dodano: Piątek 30 stycznia 2015
 

Happening na rzecz TRANSPLANTACJI

We środę 28 stycznia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie kontynuowany był program TRANSPLANTACJA JESTEM NA TAK PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS.

Głównym inicjatorem i koordynatorem akcji była wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Jędruszczak. Uczniowie podjęli różne działania na rzecz propagowania transplantacji w szkole i środowisku lokalnym. Jednym z takich działań było zorganizowanie happeningu na rynku miejskim w Krasnymstawie i przemarsz ulicami miasta. Co prawda pogoda o tej porze dnia była całkowicie niesprzyjająca, jednak dziewczęta biorące udział w happeningu, absolutnie się tym nie przejmowały.

Uczniowie zaopatrzeni w transparenty, emblematy informacyjne i dekoracyjne  rozdawali mieszkańcom ulotki dotyczące transplantacji oraz udzielali informacji propagujących ideę dawstwa narządów.

W akcję zaangażowani byli uczniowie klasy 3te: Paulina Jaremek, Justyna Trumińska, Patrycja Minicka, Paulina Karczmarek , Joanna Jaskółecka oraz uczniowie klasy : 2tz Ola  Podgórska , Anna Krzyżanowska, Jagoda Myszak i Agnieszka Chęć.

W happeningu brały również udział panie: Małgorzata Jędruszczak – wicedyrektor ZSP nr 1,  Maria Kmicic – koordynator ds. transplantacji z  SPZOZ w Krasnymstawie i Ewelina Zając ze Starostwa Powiatowego.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Czwartek 29 stycznia 2015
 

Obradował Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 28 stycznia br. odbyło się w Siedliskach (gm. Fajsławice) wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP .

Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. lubelskiego reprezentował Tadeusz Szyszko - dyrektor Zarządu Wykonawczego, natomiast władze powiatu reprezentowali: starosta Janusz Szpak, jednocześnie prezes ZO OSP  i wicestarosta Henryk Czerniej. Obecny był także komendant powiatowy PSP w Krasnymstawie mł. bryg. Dariusz Pylak, wiceprezes ZP OSP Zbigniew Ostrowski oraz kapelan strażaków ks. Henryk Kozyra. Na doroczną naradę strażacy zaprosili również wszystkich wójtów z terenu powiatu, Komendanta Powiatowego Policji Janusza Wójtowicza, Powiatowego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Świetlickiego, dyr. ZDP Piotra Banacha, dyr. SP ZOZ Piotra Mateja, prezesa Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich Lecha Berezowskiego. Przybyli także reprezentanci Aresztu Śledczego i Nadleśnictwa Krasnystaw.

Ze sprawozdania złożonego przez prezesa Zarządu Powiatowego starostę Janusza Szpaka wynikało, że mamy na terenie powiatu 98 jednostek OSP. 15 z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest to  najliczniejsza organizacja w powiecie krasnostawskim, liczy bowiem blisko 2767 druhów ochotników.

Czytaj więcej »
 
Dodano: Czwartek 29 stycznia 2015
 
 
Więcej artykułów Wyświetl ostatnie: 10 20 30 

 

Powiat Krasnostawski

Kalendarium

Luty 2015
 
PnWtŚrCzwPtSobNie
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
 

Przydatne linki

Prognoza pogody

Pogoda Krasnystaw z serwisu

Lokalizacja Powiatu

Społeczności

 
Agencja InteraktywnaARTEH CMS
© Copyright 2010-2014 - Lokalna Organizacja Turystyczna “Krasnystaw - Wrota Roztocza” Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi