Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza" Powiat krasnostawski

Miasto Krasnystaw

Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Krasnystaw Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka
 

Gminne Centrum Kulturu w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

Drukuj

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 15D
22-302 Siennica Nadolna
woj. lubelskie tel./faks (82) 577 06 25
www.gck.p9.pl
e-mail: gcksn@scholaris.pl gck@neostrada.pl

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej powstało w wyniku Uchwały Rady Gminy w Krasnymstawie z dnia 20 października 1994 roku, poprzez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Nadolnej. GCK jest instytucją nowoczesną, otwartą dla każdego, kto wyraża chęć twórczego spędzenia czasu wolnego. To miejsce spotkań i twórczej samorealizacji, rozwijania własnych umiejętności i pasji i ich prezentowania.
Struktura Organizacyjna Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej:
- Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej - Osiedle Cukrowni,
- Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym,
- Wiejski Dom Kultury w Zakręciu,
- Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej - Wieś (oddany do użytku we wrześniu
2007 roku),
- Wiejski Dom Kultury w Bzitem ( oddany do użytku w październiku 2007 roku),
- Wiejski Dom Kultury w Niemienicach,
- Świetlica Wiejska w Czarnoziemi,
- Biblioteka Publiczna Gminy w Siennicy Nadolnej,
- Filia Biblioteki w Krupem,
- Filia Biblioteki w Niemienicach.

Biblioteka Gminna wraz z filiami posiada 29 tys.woluminów. Struktura biblioteki:

 

Telefon

Wypożyczalnia dla czytelników dorosłych

 (82) 577 05 40

Oddział dla dzieci i młodzieży

 (82) 577 05 40

Oddział dla dzieci i młodzieży

(82) 577 05 40

Filia Biblioteczna w Krupem

Filia Biblioteczna w Niemienicach

(82) 577 11 49

 

 

 Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 i w I i IV sobotę miesiąca w godzinach 9.00 – 13.00.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej działają liczni twórcy ludowi:
- "Karmanphos" ma 19 lat. Uczy się w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie na profilu architektura krajobrazu już trzeci rok. Ma za sobą dwa międzyszkolne konkursy plastyczne, w których zdobyła pierwsze miejsca i wystąpienie w Radio Lublin. Interesuje się rysowaniem, pisaniem wierszy, książkami, nauką i sportem,
- Bronisława Bojarska pochodzi z Ostrowa Krupskiego. Tworzy malarstwo o tematyce religijnej, pejzaże i
kompozycje kwiatowe. Odznaczona odznaką honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” ( 2005 r.),
- Stefan Nowacki z Krupca- rzeźba,
- Teresa Nowak z Siennicy Nadolnej- malarstwo, haft, poezja. Odznaczona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”-2005r.,
- Janina Mazurek z Siennicy Nadolnej- koronka, haft. Odznaczona odznaką „Zasłużona dla Kultury Polskiej”- 2005.,
- Władysława Panas- Marczewska z Małochwieja Małego- gobeliny, haft krzyżykowy. Odznaczona odznaką „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”- 2005 r., a w roku 2007 uhonorowana Doroczną Nagrodą Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego,
- Teresa Pastuszak z Niemienic- słomkarstwo. Odznaczona odznaką „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”- 2005 r.,
- Wiesława Szymoniak z Siennicy Nadolnej- malarstwo, haft, poezja. Odznaczona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”- 2003 r., w roku 2005 Laureat Konkursu Powiatowego „ Kultura 2005”, w roku 2006 wyróżniona Doroczną Nagrodą Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego,
- Zofia Wożakowska z Małochwieja – haft, koronkarstwo, aplikacje.

Galerie prac twórców Gminnego centrum Kultury:

"Karmanphosa"

Stefana Nowackiego

Teresy Nowak

Janiny Mazurek

Władysławy Panas-Marczewskiej

Teresy Pastuszak

Wiesławy Szymoniak

Zofii Wożakowskiej

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.