best porn movies
best porn ever
free porn online
best free porn sites
free adult porn
best porn tube
free xxx porn
free sex porn
free sex videos
free sex pics

Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza" Powiat krasnostawski

Miasto Krasnystaw

Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Krasnystaw Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka
 

Gminne Centrum Kulturu w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

Drukuj

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 15D
22-302 Siennica Nadolna
woj. lubelskie tel./faks (82) 577 06 25
www.gck.p9.pl
e-mail: gcksn@scholaris.pl gck@neostrada.pl

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej powstało w wyniku Uchwały Rady Gminy w Krasnymstawie z dnia 20 października 1994 roku, poprzez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Nadolnej. GCK jest instytucją nowoczesną, otwartą dla każdego, kto wyraża chęć twórczego spędzenia czasu wolnego. To miejsce spotkań i twórczej samorealizacji, rozwijania własnych umiejętności i pasji i ich prezentowania.
Struktura Organizacyjna Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej:
- Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej - Osiedle Cukrowni,
- Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym,
- Wiejski Dom Kultury w Zakręciu,
- Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej - Wieś (oddany do użytku we wrześniu
2007 roku),
- Wiejski Dom Kultury w Bzitem ( oddany do użytku w październiku 2007 roku),
- Wiejski Dom Kultury w Niemienicach,
- Świetlica Wiejska w Czarnoziemi,
- Biblioteka Publiczna Gminy w Siennicy Nadolnej,
- Filia Biblioteki w Krupem,
- Filia Biblioteki w Niemienicach.

Biblioteka Gminna wraz z filiami posiada 29 tys.woluminów. Struktura biblioteki:

 

Telefon

Wypożyczalnia dla czytelników dorosłych

 (82) 577 05 40

Oddział dla dzieci i młodzieży

 (82) 577 05 40

Oddział dla dzieci i młodzieży

(82) 577 05 40

Filia Biblioteczna w Krupem

Filia Biblioteczna w Niemienicach

(82) 577 11 49

 

 

 Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 i w I i IV sobotę miesiąca w godzinach 9.00 – 13.00.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej działają liczni twórcy ludowi:
- "Karmanphos" ma 19 lat. Uczy się w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie na profilu architektura krajobrazu już trzeci rok. Ma za sobą dwa międzyszkolne konkursy plastyczne, w których zdobyła pierwsze miejsca i wystąpienie w Radio Lublin. Interesuje się rysowaniem, pisaniem wierszy, książkami, nauką i sportem,
- Bronisława Bojarska pochodzi z Ostrowa Krupskiego. Tworzy malarstwo o tematyce religijnej, pejzaże i
kompozycje kwiatowe. Odznaczona odznaką honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” ( 2005 r.),
- Stefan Nowacki z Krupca- rzeźba,
- Teresa Nowak z Siennicy Nadolnej- malarstwo, haft, poezja. Odznaczona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”-2005r.,
- Janina Mazurek z Siennicy Nadolnej- koronka, haft. Odznaczona odznaką „Zasłużona dla Kultury Polskiej”- 2005.,
- Władysława Panas- Marczewska z Małochwieja Małego- gobeliny, haft krzyżykowy. Odznaczona odznaką „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”- 2005 r., a w roku 2007 uhonorowana Doroczną Nagrodą Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego,
- Teresa Pastuszak z Niemienic- słomkarstwo. Odznaczona odznaką „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”- 2005 r.,
- Wiesława Szymoniak z Siennicy Nadolnej- malarstwo, haft, poezja. Odznaczona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”- 2003 r., w roku 2005 Laureat Konkursu Powiatowego „ Kultura 2005”, w roku 2006 wyróżniona Doroczną Nagrodą Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego,
- Zofia Wożakowska z Małochwieja – haft, koronkarstwo, aplikacje.

Galerie prac twórców Gminnego centrum Kultury:

"Karmanphosa"

Stefana Nowackiego

Teresy Nowak

Janiny Mazurek

Władysławy Panas-Marczewskiej

Teresy Pastuszak

Wiesławy Szymoniak

Zofii Wożakowskiej

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.